Workshops, Retreats, Courses with Dr.Gilad (Gilli) & Miri Harouvi

לוח הזמנים מתעדכן באופן רצוף.

קורסי ההכשרה הקרובים: 

גילי 2 בדהאקונאסנה אוקטובר 2019

* מדריכי יוגה מוסמכים/"מורים בהכשרה"(שלב א)-2021, תל אביב- חודש ינואר. הקורס בעיצומו

מדריכי יוגה-למידע והרשמה לקורס: > כ א ן .

* מורי יוגה מוסמכים- (שלב ב) – התקשרו לפרטים לקבלת מידע עדכני בימי הסגר.

הקורס מותאם לימי הקורונה- שילוב של שיעורים קבוצתיים ושיעורים אונליין. התקשרו לפרטים.

מורי יוגה- למידע נוסף והרשמה לקורס: > כ א ן .

אירועים קרובים בישראל: 

האירועים הפומביים נדחו עקב משבר הקורונה והמגבלות החוקית על התקהלות.  הודעה על אירועי אונליין- בעמוד הראשי, כשרלוונטי.

> ">כאן.

 אירועים קרובים בחו"ל: 

IMG_3151-3

האירועים נדחו עקב משבר הקורונה. כאשר יתחדשו- הודעה תבוא כאן ובעמוד הכניסה לאתר.