סדנא למתחילים – חלק רביעי: רעידות.

כל חלק הינו 75 דקות.