Ashtanga Fun!  Urda-Dhanura Kissasana/ gilli & miri harouvi, 2010