שיעור שמיני, מתוך קורס יוגה וידאו.

תנוחות/אסאנות עמידה: בסיס לתרגול מודע ובטוח של אשטנגה וינייאסה יוגה.

מתוך קורס בסיסי לאשטנגה יוגה

שיעור מספר 8

נושאי התרגול:
הנשימה
פחות מידע, יותר פרקטיקה: ניתן לנשימה להוביל

ברכות השמש
סיכום, תוך הדגשה של מרכיב הוינייאסה- "התרגול המיוחד", שילוב הנשימה והתנועה.

עמידה:
שילוב התרגול – פדנגוסטאסנה, פדהשטאסנה, פרסריטה פדוטאנאסנה 1-3-4, טריקונאסנה+פריווריטה, פרשווקונאסנה+פריווריטה, פרשווטאנאסנה.
"וינייאסה קלה" ותרגיל הספיראלה לטיפול ושחרור הגב.
הסבר מורחב על מרכיב התראפיה המשולב עם הנשימה בתרגול.

אסאנות הפוכות לסיום:
עמידת נר, חצי-נר – סלאמבה-סרוואנגאסאנה, ומחרשה – האלאסאנה.
מנוחה- שאוואסאנה

להתראות בשיעור הבא

בברכה ד"ר גלעד ומירי חרובי